Activiteiten

ONZE VASTE ACTIVITEITEN

MASTERCLASS
Stichting Kunst in Beweging heeft zich gecommiteerd aan een structurele financiële ondersteuning van de MasterClass van Studio26. De MasterClass is bedoeld voor getalenteerde leerlingen dans vanaf 12 jaar met een vergevorderd niveau van klassiek, modern en jazz.

De nadruk van de MasterClass ligt op verder ontwikkelen van persoonlijk danstalent van iedere leerling afzonderlijk. Eigen capaciteiten en prestaties bepalen de richting van specialisatie. Een groot deel van de Masterclass lessen zal bestaan uit een verdieping van de techniekvakken klassiek, jazz en modern. Daarnaast is er ook aandacht voor anatomie en blessurepreventie en persoonlijke coaching. Ook projecten, workshops en presentaties maken deel uit van het programma. De MasterClass bereid leerlingen ook voor op audities van professionele vervolgopleidingen. …voor MasterClass projecten klik hier

EDUCATIEVE PROJECTEN
De stichting ondersteunt ook educatieve projecten in het basis en voortgezet onderwijs. Daarnaast draagt zij bij aan projecten en stagemogelijkheden in het middelbaar beroepsonderwijs en stimuleert zij tal van projecten voor professionals in opleiding. Zo verzorgt de stichting een groot aantal projecten en stages voor studenten van de MBO opleiding Podiumkunsten Artiest Dans van RijnIJssel in Arnhem. Hiermee biedt de stichting studenten van de opleidingen Artiest Dans Show, Urban en de Nederlandse Musical Academie de gelegenheid kennis te maken met het werkveld, hun talenten te ontwikkelen, noodzakelijke (podium)ervaring op te doen en hun professionele netwerk uit te breiden. De stichting Kunst in Beweging werkt graag mee aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt van deze groep getalenteerde performers. …voor Educatieve projecten bij RijnIJssel klik hier

THEATER PROJECTEN
De stichting wil zoveel mogelijk jonge mensen een kans geven om, in groepsverband, dans en muziek te oefenen en toe te werken naar een afsluitende uitvoering, in een professionele omgeving. Daarom ondersteunt de stichting diverse theaterprojecten die worden uitgevoerd door de leerlingen van Studio26.

Eens in de twee jaar wordt een zeer grote productie op de planken gebracht, waarbij alle duizend leerlingen een rol krijgen toebedeeld. In de tussenliggende jaren worden kleinschalige projecten uitgevoerd, die ook door de stichting worden ondersteund. … voor Theater projecten klik hier

MAATSCHAPPELIJK-CULTURELE PROJECTEN
In samenwerking met lokale overheden en andere partners ondersteunt de stichting speciale projecten met een maatschappelijk-cultureel karakter, waarbij Studio26 (zonder winstoogmerk) haar specifieke expertise inbrengt van het onderwijzen van dans en overige theaterkunsten. … voor ideële projecten klik hier

STIMULERINGS FONDS
De stichting beheert een fonds voor kinderen die sterke belangstelling tonen voor het volgen van lessen dans en/of muziek, maar van huis uit niet over de financiële middelen beschikken. De stichting vindt het van belang dat alle kinderen gelijke kansen hebben, ongeacht het inkomen van hun ouders.