Cultureel-maatschappelijke projecten

In samenwerking met lokale overheden en andere partners ondersteunt de stichting speciale projecten met een cultureel-maatschappelijk karakter, waarbij Studio26 (zonder winstoogmerk) haar specifieke expertise inbrengt van het onderwijzen van dans en overige theaterkunsten. Lees meer over de cultureel-maatschappelijke projecten.