Stimuleringsfonds

De stichting vindt het van belang dat alle kinderen gelijke kansen hebben, ongeacht het inkomen van hun ouders. De stichting beheert daarom een fonds voor kinderen en jongeren die sterke belangstelling tonen voor het volgen van lessen podiumkunst en/of het ontwikkelen van hun talent op dit gebied, maar van huis uit niet over de financiële middelen beschikken. Waar de bestaande aanvullende middelen vanuit onder andere de gemeente en het Jeugdcultuurfonds niet toereikend zijn, kan de stichting een stimuleringsfonds bieden om talentontwikkeling mogelijk te maken.