Introductie

laat ze schitteren!

Stichting Kunst in Beweging heeft als hoofddoel het bevorderen van podiumkunsten en het ontwikkelen van talent, door middel van financiële ondersteuning van geselecteerde projecten. De stichting wil zoveel mogelijk jonge mensen een kans geven om, in groepsverband, dans en muziek te oefenen en toe te werken naar een afsluitende uitvoering, in een professionele omgeving.

Het gaat hier om projecten die niet geheel door les- en entreegelden kunnen worden bekostigd. De hoofdaktivieiten van de stichting zijn dan ook het verwerven van sponsorgelden, fondsen en/of subsidies en het beheer daarvan.

De stichting is in 2006 opgericht om de commerciële en de ideële activiteiten van Studio 26, destijds genaamd AtelierVelp, financieel van elkaar te scheiden. Dit om transparantie te behouden in de acquisitie en besteding van derde geldstromen en het beheer van de materiële middelen.

De stichting ondersteunt ook de MasterClass van Studio 26. Deze MasterClass is bedoeld voor getalenteerde leerlingen dans vanaf 12 jaar met een vergevorderd niveau van klassiek, modern en jazz. De MasterClass bereid leerlingen ook voor op audities van professionele vervolgopleidingen.

Dans, Muziek en Toneel
Dans, Muziek en Toneel

Studio 26 organiseert naast haar reguliere podiumkunstopleidingen ook speciale projecten met een maatschappelijk-cultureel karakter, waarbij de school zonder winstoogmerk haar specifieke expertise inbrengt van het onderwijzen van dans en overige theaterkunsten. De financiën en andere middelen ten dienste van dit soort projecten worden beheerd door de Stichting Kunst in Beweging.

De stichting stelt zich tevens ten doel om de drempel te verlagen voor deelname aan reguliere lessen in dans, beweging en muziek. De stichting beheert een fonds voor jongeren die sterke belangstelling tonen voor het volgen van lessen dans en/of muziek, maar van huis uit niet over de financiële middelen beschikken. De stichting vindt het van belang dat alle jongeren gelijke kansen hebben, ongeacht het inkomen van hun ouders.

De stichting is voornamelijk aktief in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem.

Het bestuur

Januari 2018:

‘Van de papa’s’, een inzamelactie door trotse papa’s voor een goede piano bij Studio26.
Geld inzamelen | Doneeractie.nl