Introductie

laat ze schitteren!

Stichting Kunst in Beweging is in 2006 opgericht en heeft als hoofddoel het bevorderen van podiumkunsten en het ontwikkelen van talent, door middel van financiële ondersteuning van geselecteerde projecten. De stichting wil zoveel mogelijk jonge mensen een kans geven om, in groepsverband, dans en muziek te oefenen en toe te werken naar een afsluitende uitvoering, in een professionele omgeving.

Het gaat hier om projecten die niet geheel door les- en entreegelden kunnen worden bekostigd. De hoofd activiteiten van de stichting zijn dan ook het verwerven van sponsorgelden, fondsen en/of subsidies en het beheer daarvan.

Een van de vaste samenwerkingspartners van de stichting is Studio26, school voor podiumkunsten uit Velp. In de afgelopen jaren ondersteunde de stichting de vooropleiding dans, diverse kunsteducatie projecten op scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en uiteenlopende theater- en musicalproducties. Ook support Stichting Kunst in Beweging speciale projecten met een maatschappelijk-cultureel karakter, waarbij de school zonder winstoogmerk haar specifieke expertise inbrengt van het onderwijzen van dans en overige theaterkunsten. De financiën en andere middelen ten dienste van dit soort projecten worden beheerd door de Stichting Kunst in Beweging. Dit om transparantie te behouden in de acquisitie en besteding van derde geldstromen en het beheer van de materiële middelen.

Dans, Muziek en Toneel
Dans, Muziek en Toneel

De stichting stelt zich tevens ten doel om de drempel te verlagen voor deelname aan reguliere lessen in dans, beweging en muziek. De stichting beheert een fonds voor jongeren die sterke belangstelling tonen voor het volgen van lessen dans en/of muziek, maar van huis uit niet over de financiële middelen beschikken. De stichting vindt het van belang dat alle jongeren gelijke kansen hebben, ongeacht het inkomen van hun ouders.

De stichting is voornamelijk actief in de gemeenten Rheden, Rozendaal en Arnhem.

Het bestuur

Januari 2018:

‘Van de papa’s’, een inzamelactie door trotse papa’s voor een goede piano bij Studio26.
Geld inzamelen | Doneeractie.nl