Theaterproducties

De stichting wil zoveel mogelijk jonge mensen een kans geven om in groepsverband podiumkunst te beoefenen en toe te werken naar een afsluitende uitvoering in een professionele omgeving. Daarom ondersteunt de stichting diverse theaterproducties die worden uitgevoerd door de leerlingen van Studio26.

Eens in de twee jaar wordt een zeer grote productie op de planken gebracht, waarbij alle duizend leerlingen een rol krijgen toebedeeld. In de tussenliggende jaren worden kleinschalige voorstellingen uitgevoerd, die ook door de stichting worden ondersteund. Lees meer over de gerealiseerde en aankomende amateurproducties en professionele theaterproducties.