Disclaimer

Disclaimer
De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De Stichting Kunst in Beweging sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Copyright
Deze website, inclusief de gepubliceerde informatie, valt onder het auteurs- en databankenrecht van de Stichting Kunst in Beweging. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van de stichting niet toegestaan.